XXIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA  ’16 IX 2018 r.

07:30   † Zofię, Wiktorię i Jana Podolaków. Bronisławę i Stanisława Okłów

09:30   † Helenę Szymczyk /7 r. śm./

10:45   † Romana / 2 r. śm./ i Bonifacego Rakusów

12:00   * W int. PARAFIAN

17:00   † Wiktorię, Walentego, Mariana Wilków

 

PONIEDZIAŁEK  ’17 IX 2018 r.

07:00   † Mariannę Domagalską – od rodz. Długoszów

07:30   † Martę Szyller – od rodz. Sokołowskich

18:00   † Ignacego i Anastazję Waloszczyków

 

WTOREK  –  ŚWIĘTO  ŚW.  STANISŁAWA  KOSTKI  –  ’18 IX 2018 r.

07:00   † Mariannę, Krystynę Grabarczyków. Mariana, Józefa, Weronikę Filipiaków. Mirosławę Grzyb oraz całą rodz. Wilków i Grabarczyków

07:30   † Konrada Gdawca – od Róży św. Andrzeja z Koła Żywego Różańca

18:00   † Leokadię Pisula – od Jolanty Newel z rodz. z Niemiec

 

 

ŚRODA  ’19 IX 2018 r.

 

07:00   † Joannę Imiołek

07:30   † Pawła Górskiego – od matki chrzestnej Mirosławy z rodz.

18:00   † Janinę, Alfreda, Kazimierza Cierpiałów. Henrykę Ujma zd. Cierpiał

 

CZWARTEK  ’20 IX 2018 r.

07:00   † Alicję Ujmę – od wnuczki Ilony z rodz.

07:30   † Pawła Górskiego – od rodzin: Zielińskich i Sterczewskich

18:00   † Eleonorę Pilarczyk

 

 

PIĄTEK  –  ŚWIĘTO  ŚW.  MATEUSZA  APOSTOŁA  I  EWANGELISTY  –  ’21 IX 2018 r.

 

07:00  † Franciszka /40 r. śm./, Zbigniewa Jurków. Teresę, Ignacego Kożuchów, Bogdana Pydzińskiego oraz zm. z ich rodzin

07:30   † Pawła Górskiego – od rodz. Starczewskich i Wróblów

18:00   ZBIOROWA  

 

 

SOBOTA  ’22 IX 2018 r.

 

07:00   † Pawła Górskiego – od uczestników pogrzebu

07:30   † Edwarda Swiłło /31 r. śm./ – od żony i dzieci

18:00   † Zygmunta Motyla

 

 

XXV  NIEDZIELA  ZWYKŁA  ’23 IX 2018 r.

07:30   † Katarzynę, Wacława Pietrasiaków

09:30   † Adama Ślimaka /4 r. śm./

10:45   † Halinę Szałaj /1 r. śm./ – od syna Roberta z żoną i dziećmi

12:00   * W int. Ks. Proboszcza z racji imienin

17:00   † Władysława Rykałę /r. śm./

 


PIĄTEK  ’21 IX 2018 r.

18:00  MSZA ŚW. ZBIOROWA do Miłosierdzia Bożego

 

* W intencji chorych dzieci, które modlitwą obejmują członkowie dzieła:

   „Szturmujemy Niebo”

* O łaskę nawrócenia

* O dar rodzicielstwa

* W 1 r. ur. Matyldy Kochel

† Marcina Kaczmarka – od uczestników pogrzebu

† Danutę Pawlikowską – od Małgosi z rodz.

† Jana Jurka – od uczestników pogrzebu

† Bożenę Chłond – od rodzin: Mazurów i Biernatów

† Pawła Górskiego – od Janusza z Anią i Marcina z rodz.

† Kajetana Osyrę – od Teresy z rodz.

† Witolda Sosneckiego – od Jowity z mężem i dziećmi

† Jana Banasika – od swatki Danuty Pabiańczyk

† Zbigniewa Kadłubka – od Włodzimierza Kadłubka z rodz.

† Wiesława Kraszewskiego – od siostry Bożeny z rodz.

† Stanisława Muca – od uczestników pogrzebu

† Halinę Ślęzak – od mieszkańców Wyrazowa, ulic: Krzywej i Prostej

† Michała Borkowskiego – od sąsiadów z ulic: Młyńskiej i Rolniczej

† Henryka Haładaj – od uczestników pogrzebu

† Kazimierza Perczaka – od syna z rodz.

† Jadwigę-Elżbietę Trzepizur – od rodz. Karońskich

† Annę Stala – od rodz. Ludwików

† Juliana Piekarskiego – od uczestników pogrzebu

† Janinę Gopoń – od wnuczki Ani z rodz.

† Zygmunta Perza – od chrześnicy Doroty z rodz.

† Mariannę Marzec – od rodzin: Musiałów i Kozłowskich

† Zygfrydę Grzyb /2 r. śm./ – od córek i zięcia

† Wiesława Warzechę – od rodz. Maj

† Stanisławę Kopp – od rodz. Bajor

† Tadeusza Bekusa – od córki Kasi z mężem i dziećmi

† Stanisława Straszaka – od sąsiadów Tabaków

† Piotra Dominiaka – od firmy: DARMI

† Ewę Ujmę – od syna z rodz.

† Bogumiła Kozaka – od sąsiadów z klatki