P L A N     R E K O L  E K C J I      W I E L K O P O S T N Y C H

                          5 - 7 IV  2019r. 

                 Parafia św. Michała Archanioła w Blachowni

Piątek 5 IV   i   sobota 6 IV

 Msze św. z nauką rekolekcyjną o godz. 900, 1100 i 1800

Niedziela 7 IV

Msze św. z nauką rekolekcyjną o godz. 730, 930, 1045, 1200 i 1700

SPOWIEDŹ: w sobotę – pół godziny przed każdą mszą św.

Rekolekcjonista: Ks. Wojciech Wódka