ZAPOWIEDZI  PRZEDŚLUBNE

16 – 29  IX  2018  A. D.

Do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego

w Kościele katolickim przygotowują się:

Kucharz  Szymon          Kawaler, lat 31             Blachownia          Par. tutejsza

Błaszczak  Urszula        Panna, lat 30                Gniewków           Par. św. Barbary

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach, istniejących pomiędzy ww. narzeczonymi, wykluczających zawarcie sakramentalnego małżeństwa, zobowiązany jest w sumieniu poinformować o tym fakcie kancelarię parafialną.

Blachownia, dn. 15 IX 2018 r.