Zapowiedzi

 

Z A P O W I E D Z I

 

32 / Mateusz Kacper BRONDEL st. wol.

Anna Małgorzata PASIEKA st. wol.

oboje zam. w Blachowni - par. tutejsza

 

32a / Marcin KASPRZYK st. wol.

zam. w Blachowni - par. tutejsza

Katarzyna MSZYCA st. wol.

zam. w Kuźnicy Brzeźnickiej

- par. Nowa Brzeźnica

 

32b/ Jakub PRZYMĘCKI st. wol.

zam. w Blachowni - par. tutejsza

Magdalena MACHAŁA st. wol.

zam. w Korczewie

- par. św. Katarzyny

 

Blachownia 20 sierpnia 2016 r.

proboszcz