Od 1 grudnia 2014 roku
 Biblioteka Parafialna w Blachowni

będzie czynna

w poniedziałki

i czwartki ( oprócz świąt)

w godzinach 16.00 -17.00

 

„Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie  w przeciwnościach”
                                                Marcus  Tullus Cicero
Krótko o bibliotece                                     
     Początkowo – w 2003 roku – księgozbiór mieścił się w jednej szafie i dwóch biblioteczkach i składał się z książek gromadzonych przez członków III Zakonu Św. Franciszka.
    Obecnie zbiór biblioteczny liczy blisko 3000 woluminów i wciąż się powiększa, dzięki przekazywaniu książek na rzecz biblioteki przez parafian, a także dzięki sponsorom  – sympatykom naszej biblioteki.
    Z roku na rok rośnie też liczba czytelników – jest ich już 234.                                                                  
 W  bibliotece można znaleźć książki o tematyce:
 biblijnej,
 maryjnej,
 liturgicznej,
 historycznej,
 postaci świętych i błogosławionych,
 o Papieżu Janie Pawle II i jego dzieła,
 modlitwy i rozważania,
 biografie wybitnych ludzi,
 literaturę piękną,
 literaturę dla dzieci i młodzieży.
    W bibliotece są też dostępne  do wypożyczenia egzemplarze czasopism takich jak : „Rycerz Niepokalanej”, „Gość Niedzielny”, „Miłujcie się”, „Droga” czy „Wychowawca”.
   Można też wypożyczyć „ Kalendarze Rolników”.
      Maksym Gorki pisał: „ Kochajcie książki. One ułatwią Wam życie, po przyjacielsku pomogą zorientować się w pustej i burzliwej gmatwaninie myśli, uczuć i zdarzeń. One nauczą Was szanować człowieka i samych siebie, one uskrzydlą rozum i serce uczuciem miłości dla świata, dla człowieka”.
   Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia naszej biblioteki i wypożyczenia książek.
 Wolontariuszki Biblioteki Parafialnej

 

Biblioteka Parafialna

   Biblioteka czynna 

 Od 1 grudnia 2014 roku

w poniedziałki

i czwartki ( oprócz świąt)

w godzinach 16.00 -17.00


   
 REGULAMIN BIBLIOTEKI
Warunki  korzystania
1.Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy mieszkający na terenie
   parafii, a także osoby spoza parafii.
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
3. Biblioteka czynna jest w każdy poniedziałek (oprócz świąt)                   
   od 16.00 do 17.00  i w każdy czwartek ( oprócz świąt ) od 16.00 do 17.00.
4. Zapisu do biblioteki dokonuje się na podstawie ważnego dowodu
    tożsamości ( dzieci i młodzież na podstawie legitymacji szkolnej).
5. W przypadku zmiany adresu zamieszkania czytelnik zobowiązany
     jest powiadomić o tym jak najszybciej.
6. Każdy czytelnik zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem
    biblioteki.
Wypożyczanie książek
1.Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
2.Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres jednego miesiąca.W uzasadnionych przypadkach okres wypożyczenia może zostać przedłużony.
3.Czytelnik jest zobowiązany do szanowania wypożyczonych książek.
4.Czytelnik  odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych przez siebie książek.
5.W wyżej wymienionych przypadkach czytelnik zobowiązany jest odkupić taką samą książkę lub zwrócić jej równowartość.
1.Podarowane książki,  ofiary pieniężne  ( cegiełki po 2zł, 5zł, 10 zł do nabycia w bibliotece) na zakup nowych książek  będą dla biblioteki dużą pomocą.
2.Różnego rodzaju uwagi na temat przeczytanych książek lub działalności biblioteki będą bardzo przydatne.
3.Biblioteka prowadzona jest na zasadzie wolontariatu.
Biblioteka parafialna mieści się w salce Św.Franciszka przy ul.Parkowej

  Z A P R A S Z A M Y