W  naszej Bibliotece Parafialnej  został  utworzony specjalny  kącik czytelniczy, w którym znajdują się książki o Matce Bożej z Medjugorje. Zapraszamy do ich  wypożyczania.  

Oto prezentacja tych interesujących książek:
 
 
O. SLAVKO BARBARIĆ OFM
Bez Matki jesteśmy sierotami
 
 
O. Slavko Barbarić OFM - wybitny kaznodzieja, urodził się 11 marca1946 r. w Dragićini w Hercegowinie Zachodniej. Po ukończeniu Gimnazjum Klasycznego w Dubrowniku wstąpił do zakonu franciszkańskiego w Humcu. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 grudnia 1971 r. W seminariach w Visoko, Sarajewie i Schwarzu studiował filozofię i teologię. Był specjalistą pedagogiki religijnej, doktorat w tej dziedzinie uzyskał w roku 1982. Również od tego czasu przebywał w medziugorskim sanktuarium, pełniąc posługę duszpasterską wobec pielgrzymów z całego świata, w tym także Polaków. Jest autorem kilkunastu książek przetłumaczonych na 20 języków.
 
W dniach 12-14 stycznia 1998 r. odwiedził Polskę,o swojej ostatniej wizycie w naszym kraju powiedział:"Przyjechałem do Polski na zaproszenie pielgrzymów,którzy wcześniej byli w Medziugorju, aby wspólnie z nimi modlić się i podziękować im za trud pielgrzymowania do Sanktuarium Królowej Pokoju w Medziugorju". Motywem przewodnim, przewijającym się przez homilie o. Slavko jest przedstawienie Boga - Najwyższego Dobra - w centrum naszego życia. Modlitwa sercem,miłość w sercu i ofiarne życie w intencji tych, co jeszcze nie poznali tej Miłości, pozwoli nam zrealizować to postanowienie.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    
 
Rozmowy. Spotkania i przeżycia w Medziugorju T.1 
 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~        
Rozmowy. Spotkania i przeżycia w Medziugorju T.3 
o. Slavko Barbarić 
 
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 
PIETRO ZORZA
Drogie dzieci, dziękuję że odpowiedzieliście na moje wezwanie
 
 
Medziugorje jest szczególnym wydarzeniem w dzisiejszym świecie. Jest miejscem, gdzie 24. czerwca 1981 r. według zeznań sześciu nastolatków ukazała im się Najświętsza Maryja Panna. Ujrzeli Ją na zboczu wzgórza Podbrdo w przysiółku Bijakovici. Matka Boża objawiła się jako Królowa Pokoju i Pojednania. Przyszła wezwać ludzkość do powrotu, do Boga.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 
Maryja, Jutrzenka Trzeciego Tysiąclecia - Dar Medziugorja 
Riccardo Caniato, Vincenzo Sansonetti 
Książka zawiera w swej treści:
historię, nawrócenia, łaski, duchowość, badania medyczne, rozeznanie teologiczne, oficjalne stanowisko Kościoła, co mówią: biskupi, kardynałowie, papież z udziałem: Ojca Jozo Zovko, Ojca Rene Laurentin,  Marii, Vicki, Mirjany, Ivana.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 
   
Medjugorie Świadectwo spragnionej duszy 
Wayne Weible 
Weible opisuje niezwykłą atmosferę małej, górskiej wioski Hercegowiny, w której od 25 czerwca 1981 roku, Matka Boża codziennie ukazuje się szóstce młodych ludzi. 
 
Historia Medjugorie tak bardzo poruszyła autora książki, że gdy sam odwiedził to wyjątkowe miejsce, jego życie zupełnie się zmieniło. Doświadczając łaski nawrócenia, wyznał, że człowiek nie może ujrzeć Boga i trwać "przy starym życiu". Chcąc podzielić się radością "nowego życia", przedstawia czytelnikowi świadectwo wiary również innych osób, które tak jak on pozwoliły prowadzić się Duchowi Świętemu. Dzięki Medjugorie odnalazły one nie tylko spokój i sens życia, ale również Boga, z którym najpełniej spotkały się w Eucharystii. 
 
Autor zwraca uwagę na szczególne posłannictwo Maryi, która nie jest celem, ale drogą do Jezusa, do podjęcia której zaproszony jest każdy z nas... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 
Matka Boża i Marija - Heather Parsons 
 
„Do czasu pierwszego objawienia się Matki Bożej 24 czerwca 1981 r. Medjugorie było małą, nic nie znaczącą, biedną wioską, zagubioną w górach Bośni i Hercegowiny. Dziś natomiast jest jednym z najbardziej znanych i uczęszczanych miejsc pielgrzymkowych w świecie. Ponieważ objawienia trwają, Kościół katolicki jeszcze oficjalnie nie wypowiedział się na ich temat. 24 listopada 1993 r. biskupi z wysp Oceanu Indyjskiego podczas swojej wizyty w Watykanie zostali zaproszeni przez Ojca Świętego na kolację. Później relacjonowali, że rozmawiali z papieżem między innymi na temat Medjugorie. Jan Paweł II miał im wówczas powiedzieć: »Orędzie Matki Bożej jest kluczem do zrozumienia tego, co się dzieje i co się będzie dziać w świecie«. 
Znana irlandzka dziennikarka Heather Parsons, autorka książki Matka Boża i Maryja, po raz pierwszy przyjechała do Medjugorie 24.06.1985 r., po to aby napisać obiektywny reportaż o rzekomych objawieniach w tej miejscowości. Parsons była niepraktykującą protestantką, bardzo sceptycznie... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 
 
 24 godziny z Gospą - s. Emmanuel Maillard
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 Najpiękniejsza Msza mojego życia - s. Emmanuel Maillard
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 Rodzino, nie pozwól się zniszczyć! - s. Emmanuel Maillard
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 Pozostałe książki godne polecenia:

 

Zofia Kossak - „ Błogosławiona wina”

„ Bez oręża”

„ Bursztyny”

„ Kielich krwi”

„ Król trędowaty”

„ Krzyżowcy”

„ Puszkarz Orbano”

„ Przymierze”

„ Rok polski”

„ Suknia Dejaniry”

„ Szaleńcy Boży”

„ Troja północy”

„ Złota wolność”

„ Z miłości”

Wanda Półtawska

 • „ By rodzina była Bogiem silna”

 • „ I boję się snów”

 • „Jeden pokój”

 • „ Przed nami miłość”

 • „ Samo życie”

 • „ Stare rachunki”

 • „ Z prądem i pod prąd”

Czesław Ryszka

 • „ Blizny”

 • „ Charyzmat Apostoła”

 • „ Godzina Fatimy”

 • „ Idzie wierna Warszawa”

 • „ Infułat z Suchedniowa”

 • „ Jasnogórska opowieść”

 • „ Kałków Godów”

 • „ Kto się lęka Papieża”

 • „ Matka Kościołów”

 • „ Medźiugorje”

 • „ Niechciany krzyż”

 • „ Obrazy końca czasów”

 • „ Od Ostrej Bramy po Fatimę”

 • „ Papież końca czasów”

 • „ Powrót do Lourdes”

 • „ Prałat Grzegorz Augustyniak”

 • „ Prymas na trudne czasy”

 • „ Przeor Kordecki 1603 – 1673”

 • „ Solidarny w miłości”

 • „ Spełnione powołanie”

 • „Stygmatycy”

 • „Święty XXI wieku Jan Paweł II”

 • „ Uśmiech najpiękniejszej z matek”

 • „ Winnica Padre Pio”

 

K Ą C I K
C I E K A W E J
K S I Ą Ż K I 

 

 


          Biblioteka Parafialna  w Blachowni poleca książkę  
     pt. „ Nawróceni”,  której  autorem jest Henryk Bejda.
       „ Nawróceni” to przede wszystkim ciekawe historie ludzi, którzy na pewnym etapie swojego życia zostali dotknięci w szczególny sposób przez Boga. Wiele   z tych osób to postacie bardzo znane, o których wiele wiemy,      na ogół jednak mniej lub prawie nic nie wiadomo na temat ich duchowej przemiany.
       „ Nawróceni” opisuje historie, które się wydarzyły od czasów Jezusa do współczesności.

Autor książki podzielił je na trzy części i tak w pierwszej, zatytułowanej :   Nawrócenia od chwili śmierci i zmartwychwstania Jezusa do końca XVIII wieku  znaleźć można m. in. opowieść dotyczącą początków chrześcijaństwa w Polsce  pt. „ Polski Konstantyn”, a w niej próba odpowiedzi na pytanie : czy poganin Mieszko I, pierwszy władca Polski, przyjął chrześcijaństwo z potrzeby serca, czy z politycznego wyrachowania?


   W II części:  Nawrócenia w XIX wieku  można poznać m.in. przejmującą historię ostatnich dni życia genialnego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina.
     W III części: Nawrócenia w XX wieku  zawarte są historie nawróceń  znanych ludzi, takich jak m.in.:  Sigrid Undset –wybitnej powieściopisarki         i nowelistki norweskiej, laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, wielkiej propagatorki katolickiej wiary,  autorki wielu znanych książek,  m.in. pt. „ Krystyna córka Lawransa”, Romana Brandstaettera – polskiego  pisarza  katolickiego, Jacka Kaczmarskiego – poety i pieśniarza, czy też Tony Blaira – byłego premiera Wielkiej Brytanii oraz jedno z najdziwniejszych nawróceń      w historii Kościoła o kanadyjskich Eskimosach.
            Polecamy tę ciekawą pozycję książkową  i życzymy przyjemnej lektury!
                                                                   Wolontariuszki Biblioteki Parafialnej


 

 

W ubiegłym roku, na rynku wydawniczym ukazała się wyjątkowa pozycja książkowa  dr Wandy Półtawskiej p.t.:
„B E S K I D Z K I E   R E K O L E K C J E” .
                   DZIEJE   PRZYJAŹNI KSIĘDZA  KAROLA  WOJTYŁY
                                     Z  RODZINĄ  PÓŁTAWSKICH.  
        Bohaterami i twórcami tej książki, jeśli tak to można określić, jest   Ks. Karol Wojtyła, późniejszy  Biskup, Kardynał i Papież Jan Paweł II, oraz dr Wanda Półtawska, osoba także znana choćby z faktu uzdrowienia Jej przez Ojca Pio,           a także jako lekarz psychiatra, pracownik naukowy, pomagająca ludziom                  w poradniach, wykładowca  w Akademii Papieskiej w Krakowie, twórczyni Instytutu Teologii Rodziny, była także radną miasta Krakowa, autorka wielu książek.
       Mając 20 lat, w 1941 roku, została aresztowana i wywieziona przez Niemców   do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, gdzie była poddana eksperymentom medycznym, co odbija się na Jej kondycji zdrowotnej przez całe życie.


      Patrząc na aktywność zawodową i społeczną dr Wandy Półtawskiej, oraz na fakt, że jest Żoną i Matką 4-ech córek, trudno nie pytać – skąd ta kobieta o tak kruchym zdrowiu czerpała siły, by tym wszystkim wyzwaniom podołać? Niewątpliwie była to wiara, którą wyniosła   z głęboko religijnego domu rodzinnego w Lublinie, wiara,       w której wzrastaniu towarzyszył  do końca swojego życia Ks. Karol Wojtyła, który był spowiednikiem i przewodnikiem duchowym pani Wandy.
       A zaczęło się w Kościele Mariackim w Krakowie przed wielu laty. Tak wspomina autorka: „ Poszłam za nim do konfesjonału jakby przyciągana magnesem.            Dziś myślę, że kroki moje były odgórnie sterowane.”


A tak ocenia mąż p. Wandy, Andrzej Półtawski, wpływ tej przyjaźni na życie swojej żony i ich małżeństwa: „ Kierownictwo duchowe i bliskość osobista wielkiego Kapłana pozwoliły mojej żonie, Wandzie Półtawskiej, na osiągnięcie integracji i pokoju, umożliwiły pogodzenie pracy dla innych z życiem rodzinnym i ciągłe, w miarę upływu lat  - minęło ich właśnie sześćdziesiąt -  pogłębianie się i zacieśnianie naszej bliskości  i harmonii małżeńskiej.


      Książkę wypełniają listy, zapiski, modlitwy i rozmyślania, opisy wspólnie spędzanych wakacji  w klimacie modlitewnym i wielbienia Stwórcy poprzez podziw dla piękna Jego dzieła – przyrody.
      Tak pisze mąż autorki o tej książce: „ Nie jest to utwór pisany dla czytelnika,        a intymne „ dzieje duszy”; fakt ten stawia czytelnikom specjalne wymaganie podjęcia wysiłku rozmyślania – i, w miarę możliwości także modlenia się – wraz  z jej Duszpasterzem, Spowiednikiem i Przyjacielem, i z nią samą.”
    I dalej  cytujemy p. Andrzeja: „ Człowiek nie może w pełni zrozumieć i posiadać siebie bez Bożej pomocy.

Takie jest przesłanie Jana Pawła II…”, …. „ Świadectwo
 to trzeba, jak sądzę, widzieć jako DAR, dar Wielkiego Papieżą dla pytającej ludzkości. Publikacja książki jest niejako przekazaniem tego daru” .
     W  Roku Kapłańskim życzymy bogatych przemyśleń i refleksji po zapoznaniu się   z treścią lektury „ Beskidzkie Rekolekcje”.
                                                                         Wolontariuszki Biblioteki Parafialnej


 

 

Warto polecić wszystkim czytelnikom historyczną powieść Zofii Kossak „ Suknia Dejaniry”, która jest przykładem literatury przedstawiającej ponadczasowe dylematy moralne.  Główny bohater – starościc  Kazimierz Korsak,  wdział chłopską sukmanę  w bitwie pod Smoleńskiem i nie zdjął jej już do końca życia. W tej sukni, nie poznany przez nikogo, pracował wiele lat jako pańszczyźniany chłop we własnym majątku, godząc się z okrutnym losem  i pokornie go przyjmując. Kim był, wyjawił dopiero w chwili śmierci. Zofia Kossak odtworzyła w tej powieści ciężki los chłopa pańszczyźnianego w jego codziennym trudzie i poniewierce.   


           Jak każda z książek tej Autorki, „ Suknia Dejaniry” jest opowieścią, będącą nie tylko ucztą literacką, ale i duchową – zmuszającą do zastanowienia się  nad czynami ludzi,  które nie zawsze mieszczą się w utartych i wygodnych ramach codzienności; porusza też sferę świętości.
        Książka opublikowana została w oparciu o pierwsze wydanie z 1948 roku  ( wydania późniejsze zostały ocenzurowane przez władze komunistyczne ).

                                                                     Wolontariuszki Biblioteki Parafialnej


 

 

„ Papież i Jego generał. Nieznane ucieczki Jana Pawła II” – to tytuł książki  napisanej przez osobistego ochroniarza papieża, szefa specjalnej komórki policji włoskiej przy Watykanie, Enrico Marinellego.
  Prefekt Marinelli  przez prawie 15 lat był odpowiedzialny za osobiste bezpieczeństwo Jana Pawła II podczas jego podróży oraz pobytów w górach na terenie Włoch.  Owocem ciągłego kontaktu Papieża ze swoim „ aniołem stróżem” są zawarte w książce wspomnienia mówiące o dyskretnej i głębokiej przyjaźni, jaka ich łączyła.
  Autor książki – nazywany żartobliwie przez Jana Pawła II „ generałem” – opowiada o najciekawszych wyprawach papieża poza Watykan. Te potajemne eskapady  odbywały się bardzo rzadko (  „ wykradane” z jego niezliczonych obowiązków ), ale  pozwoliły papieżowi przebywać na łonie natury.

Wszystkim jest znana miłość Ojca Świętego do gór, wspinaczki i sportów zimowych. Papież bardzo lubił  też zatrzymywać się i rozmawiać ze zwykłymi ludźmi, których spotykał na górskich szlakach w czasie swoich wędrówek.
  Dla czytelników, którzy interesują się życiem Jana Pawła II to godna uwagi lektura zwłaszcza, że  przedstawione w niej wydarzenia nie były wcześniej  przez nikogo opisane. Cennym uzupełnieniem książki są fotografie pochodzące z osobistego archiwum autora.
                                                                   Wolontariuszki Biblioteki Parafialnej


 

 

Książka „ Więcej niż być”,  autorstwa  Janusza Rautszko, przedstawia historię Leokadii Głogowskiej, Polki, która 11 września 2001 roku, w chwili ataku terrorystycznego na Worde  Trade Center w Nowym Jorku, znajduje się na 82. piętrze Północnej Wieży i dokładnie o godzinie 8.46 rozpocznie się dla niej dzień największej w życiu próby… .
     Jest to opowieść  o wielkiej miłości ( małżeńskiej i do Boga ), ale także relacja pełna przerażających obrazów , samotności w tłumie i ogromnej niepewności bohaterki .
       W książce relacje z tego pamiętnego dla świata dnia przeplecione zostały  ze wspomnieniami z innych okresów życia  głównej bohaterki: czasu nauki w Liceum Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu, okresu Duszpasterstwa Akademickiego w Zielonej Górze i czasu emigracji do  Niemiec i Stanów Zjednoczonych.


         Szczęśliwe wyjście Leokadii z płonącego wieżowca to cudowne ocalenie wobec niszczącego tysiące ludzkich istnień kataklizmu, to tak jakby urodzić się na nowo, to coś więcej niż być. Opowiadanie pomaga też  dostrzec  jak to, co przeżywamy dziś, ma swoje odniesienie do przyszłości… .
      Warto tutaj przytoczyć słowa ulubionej modlitwy  wypowiadanych przez wałbrzyskie licealistki każdego poranka:
                      „ Boże, oto nowy dzień, nowy dar z ręki Twojej,
                                 daj mi łaskę dobrze go użyć.
                      Dziękuję Ci Ojcze Najlepszy, za te noc szczęśliwą
                                        i  za ten dzień nowy.
                    Ofiaruję Ci wszystkie myśli, słowa i uczynki moje
                                       i  proszę, dopomóż mi,
                          abym przez wszystkie Ciebie pochwaliła,
                           a  nie dopuściła się żadnego grzechu,
                             żadnej niewierności, szczególnie tej,
                                  w którą najczęściej wpadam .”
                                                            Wolontariuszki Biblioteki Parafialnej


 

 

Biblioteka Parafialna w Blachowni poleca książkę  jednej
        z najpopularniejszych chrześcijańskich  powieściopisarek  amerykańskich
        FRANCINE RIVERS   pt. „ ZNAMIĘ LWA” – trylogia.
    „ Głos w wietrze”  - I tom . Akcja powieści rozgrywa się  starożytnym Rzymie. Porwana z upadającej Jerozolimy ( 70 r. n.e.) młoda chrześcijanka Hadassa , trafia do stolicy imperium i zostaje sprzedana jako niewolnica jednej                     z arystokratycznych rodzin. Rozdarta między miłością do młodego patrycjusza  a pragnieniem ocalenia go i jego najbliższych próbuje dać świadectwo wiary    w prawdziwego Boga.


    „ Echo w ciemności” – II tom . I wiek  po Chrystusie. Efez. Młoda chrześcijanka Hadassa zostaje skazana na męczeńską śmierć. Zrozpaczony Markus Walerian podąża do Jerozolimy, by odnaleźć Boga, w którego Hadassa  wierzyła tak mocno, że z ufnością i spokojem stanęła na  efeskiej arenie.
   „Jak świt poranka” -  III tom . Atretes – wódz germańskiego plemienia Chattów wzięty do niewoli przez zwycięskich Rzymian , zyskuje sławę niezwyciężonego gladiatora, walcząc przez długich dziesięć lat na arenach Imperium Romanum o wolność. Odzyskawszy ją postanawia wrócić do Germanii. Ale najpierw musi odnaleźć syna, którego uratowała od śmierci młoda chrześcijanka Hadassa zanosząc chłopca do świętego Jana Apostoła…..
   Jak splotą się losy Atretesa,  Hadassy i Markusa?  Warto przeczytać!
                                                    Wolontariuszki Biblioteki Parafialnej


 

 

Jadwiga Świgoniak
                      „  K a p ł a n   n i e z ł o m n y”
    Książka o ks. dr. Bogumile Kasprzaku świadku prawdy                   w dramatycznych czasach , byłym proboszczu w Blachowni.
Ksiądz dr Bogumił Kasprzak  to kapłan o wyjątkowym intelekcie, gruntownie wykształcony, o wysokiej kulturze osobistej. Swoje obowiązki duszpasterskie spełniał z ogromnym zaangażowaniem              i żarliwą pasją. Msze święte celebrowane przez niego, a zwłaszcza wygłaszane kazania, stanowiły lekcję nie tylko religii, ale przede wszystkim gorącego patriotyzmu. Dzięki temu ks. Kasprzak zyskiwał ogromne rzesze zwolenników, ale także – przeciwników ze strony władz, które śledziły jego działalność duszpasterską, szczególnie kaznodziejską. Wspominając postać ks. dr. Kasprzaka, nie można pominąć jego wielkiego serca i wyjątkowej wrażliwości społecznej. Cieszył się ogromną sympatią i miłością wśród wiernych, bardzo szanował parafian. Szczególną troską otaczał młodzież szkolną, zdolną a niezamożną, którą przez lata wspierał materialnie. Dzięki niemu wiele uczniów i uczennic mogło ukończyć  nie tylko gimnazjum, ale także studia wyższe.