Od stycznia w naszej parafii jest wydawana gazetka pt: Michałek. W gazetce są informacje o śwętych, komiks do ewangelii, ks Mirek odpowiada na pyatania dzieci, Kilka słów od księdza Mirka czyli streszczenie ewangelii. Humor, zagadki, rebusy, krzyżówki. Gazetka ma 10 stron. 

Dzieci na mszy świetej dziecięcej co niedzielę otrzymują gazetki. W następna zaś przynoszą wycięto karteczkę ze swoim imieniem i nazwiskiem, która to bierze udział w losowaniu trzech upominków. 

Będziemy starali się uzupełnić archiwum gazetki oraz umieszczać nowe wydania.