Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

Nasze siostry


 Odkąd czas stał się wymiarem Boga /Tertio Millennio Adveniente, nr10/, a Kościół sakramentem obecności Chrystusa, w historii dokonuje się zbawienie człowieka. Nazaret - początek Królestwa Bożej Miłości na ziemi - przemierza czas w szczególnej łączności z Kościołem.

 Wraz z nim zmierzamy do Trzeciego Tysiąclecia i do 125 rocznicy naszego istnienia. Oglądając się wstecz i dostrzegając wielkie dzieła, które Pan nam uczynił, pragniemy z odwagą i ufnością patrzeć w przyszłość. Za datami z historii Zgromadzenia kryje się rzeczywistość: fakty, wydarzenia i osoby, dla których życie w Nazarecie oznaczało wytrwałe poszukiwanie i wypełnianie zamysłów Boga, zgodnie z naszym hasłem: Fiat Voluntas Tua /Bądź wola Twoja/

http://www.nazaretanki.pl/index.html

50 LAT POBYTU SIÓSTR NAZARETANEK W BLACHOWNI
    Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu przeżywa obecnie 136 rocznicę swego istnienia. W ciągu tych lat w mapę zgromadzenia wpisały się różne placówki w Polsce i na świecie. Jedną z takich placówek, gdzie pełnimy misję w archidiecezji częstochowskiej jest Blachownia. Siostry przybyły tu na prośbę bpa Zdzisława Golińskiego – drugiego ordynariusza częstochowskiego.
  Ks. Prob. Marian Brylski 22 maja 1961 r. zwrócił się z prośbą do ówczesnej Przełożonej Prowincjalnej o utworzenie placówki przy parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Blachowni. Już w czerwcu tego roku pierwsze siostry: s. Laurencja, s. Ksawera, s. Emilia i s. Katarzyna rozpoczęły pracę w parafii. Nowo utworzonej placówce patronuje Św. Józef Robotnik.
W kronice domu Siostry odnotowały, że przez społeczeństwo zostały przyjęte życzliwie, natomiast władze odmówiły im zameldowania. W roku 1972 Dom Sióstr w Blachowni stał się samodzielną placówką w prowincji Imienia Maryi z siedzibą w Krakowie.
   Aby życie i praca którą podejmujemy były miłe Bogu i wydały dobre owoce, trzeba abyśmy były zakorzenione w Bogu. Do tego niezbędna jest modlitwa, oraz miejsce modlitwy indywidualnej i wspólnotowej.

  Do 1987 roku siostry korzystały z kościoła parafialnego. 30 listopada tego roku Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak erygował i poświęcił kaplicę p.w. Św. Józefa Robotnika. Radość sióstr była ogromna, ponieważ Jezus Eucharystyczny zamieszkał z nimi pod jednym dachem.
Siostry zajmowały trzy pokoje i kuchnię w starej drewnianej plebanii. Pomieszczenia te wymagały remontu i przystosowania do potrzeb wspólnoty zakonnej, lecz dopiero w latach 1995-1998 Ks. Prałat Andrzej Walaszczyk rozpoczął gruntowny remont, który został zakończony w roku 2001.

  Siostry zamieszkały w jednoosobowych pokoikach na zaadaptowanym do mieszkania strychu, założone zostało centralne ogrzewanie, nowa instalacja elektryczna i inne udogodnienia.
  W roku 2008 przez Blachownię przeszła trąba powietrzna, zniszczenia doznało wiele budynków, a także dom sióstr. Wichura zerwała dach, a ulewny deszcz zalał większą część domu, znowu trzeba było podjąć prace remontowe. Dzięki Ks. Proboszczowi i życzliwym parafianom w krótkim czasie dom został odnowiony. Wokół domu powstał rekreacyjny ogród, który służy siostrom i gościom na krótkie chwile odpoczynku.
  Praca i posługa sióstr dotyczy parafian i mieszkańców Blachowni. Są to – od samego początku - praca w zakrystii, katecheza dzieci w pobliskiej szkole podstawowej, ale także pozaszkolne spotkania z nimi w różnych grupach, prowadzenie scholi dziewczęcej, która służy upiększeniu liturgii w uroczystości i święta w parafii, spotkania z grupą osób niepełnosprawnych, wspomaganie proszących o chleb, a czasem zaradzanie poważniejszym ich potrzebom /…/ oraz ta błogosławiona obecność sióstr, która ma być znakiem obecności Chrystusa i pokładanej w Nim nadziei. Siostry ogarniają swą codzienną modlitwą kapłanów pracujących w parafii oraz ich duszpasterską posługę, a także rodziny – ich troski, radości, a często potrzebę powrotu na Drogi Boże.
   Świętowaniem Jubileuszu wyrażamy wdzięczność Panu Bogu za życie i pracę tych naszych sióstr, które w Blachowni pozostawiły swoje dobre ślady - ofiary i miłości na wzór Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

Dom sióstr w Blachowni

Nasze siostry

s. Wiesława - przełożona sióstr Nazaretanek w Blachowni

 

s. Ewa Ferenc 22 lata życia zakonnego - Katechetka, Grupa Misyjna, Mała Armia Jezusa w naszej parafii od 2014 roku

 

s.  Marianna Słupczyńska  - Organistka, w naszej parafii od 2016 roku. 25 lat posługi.

 

s. Vianeja w parafii od 2015 roku. Zakrystianka

 

Zdjęcia z uroczystości 50-lecia

 


 

Nawiedzenie Krzyża

 W jubileuszowym roku naszego pobytu w Blachowni, dane nam było przeżyć uroczyste chwile nawiedzenia Krzyża Świętego w naszym domu.
Ponieważ nasza domowa kaplica nie zmieściła Krzyża ,dlatego został On ustawiony w naszym refektarzu (zakonny pokój stołowy), tutaj też ks. bp Antoni Długosz odprawił mszę św. na rozpoczęcie adoracji.
Dziękujemy serdecznie wszystkim parafianom, którzy nawiedzili nasz dom w tę błogosławioną dobę adoracji Krzyża Świętego.

Zdjęcia z uroczystości Nawiedzenia Krzyża