Pragniemy przedstawić osoby których Pan Bóg powołał do swojej służby.

Księża pochodzący z Blachowni

1./ Ksiądz Władysław Praski

               ( 1923 - 1990 )

                     Urodził się w Dąbrowie (parafia Ługi  ).
  Rodzicami jego byli Jan i Maria z d. Chrzęstek. Ojciec był gajowym, więc dość często Władysław w latach dziecięcych zmieniał miejsce zamieszkania. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Braszczoku i Borze Zajacińskim. Do szkoły średniej w Lublińcu, w Częstochowie i znów w Lublińcu, gdzie zdał maturę. W czasie wojny pracował przy budowie toru kolejowego. W tych latach rodzice mieszkał z rodzicami na terenie parafii Blachownia – na Pietrzakach. Później w Blachowni przy ulicy Żwirki i Wigury. W latach 1946 – 1951 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie.  Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk księdza biskupa Stanisława Czajki( biskup pomocniczy- częstochowski ) 24 czerwca 1951 roku w katedrze częstochowskiej.
             Kronika parafialna notuje, że bardzo dużo parafian pojechało na święcenia do Częstochowy i zorganizowano księdzu Władysławowi bardzo uroczyste prymicje. Pierwszą Mszę świętą odprawiał, kiedy proboszczem w Blachowni był ksiądz Marian Brylski. Ksiądz Praski był wikariuszem w Praszce, w parafii św. Andrzeja Boboli w Sosnowcu, w Myszkowie, w parafii św. Rodziny w Częstochowie. Proboszczem w parafii Ciągowice i Mokrsko. Zmarł w Sosnowcu w parafii Wniebowzięcia N.M.P. – obecnie katedralnej. Spoczywa w grobie z rodzicami na naszym Cmentarzu w Alei św. Józefa.


2./ Ksiądz Wacław Hłond

                ( 1929 -       )

               Urodzony 12 lipca 1929 roku na Brzózce ( przy dzisiejszej ulicy Parkowej ) syn Stanisława i Genowefy z domu Matuszewska. Ochrzczony 21 lipca 1929 roku w Blachowni przez księdza Mariana Kubowicza. Wyświęcony na kapłana w Zgromadzeniu Misjonarzy św. Wincentego a Paulo 15 maja 1955 roku, przez księdza biskupa Stanisława Rosponda w kościele Księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu. Prymicje w Blachowni odprawił 29 maja 1955 roku. Pierwszą parafią po święceniach była parafia Matki Bożej Różańcowej w Pabianicach koło Łodzi. W 1958 roku przełożeni wysłali księdza Wacława do Stanów Zjednoczonych do pomocy Zgromadzeniu Księży Misjonarzy w Ameryce. W latach1958 – 1961 był asystentem w parafii św. Stanisława w New Haven w Stanie Connecticut w USA. Od 1 lutego 1974 roku do 31 sierpnia 1981 roku i od 1 września 1995 roku był proboszczem tej parafii. Od 1 września 1981 roku był prowincjałem amerykańskiej prowincji księży Misjonarzy św. Wincentego.


3./ Ksiądz Stanisław Wróblewski

                 (  1931 -   )

              Urodził się 23 marca 1931 roku w Kuźnicy. W 1952 roku rodzice przeprowadzili się na Malice. Ojciec księdza Stanisława był gajowym i w Malicach otrzymał posadę. Ksiądz Stanisław Wróblewski był wtedy na drugim roku studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Wyższym Częstochowskim Seminarium Duchowym w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 19 stycznia 1957 roku z rąk księdza biskupa Zdzisława Golińskiego w Katedrze Częstochowskiej. Prymicje w Blachowni odprawił 20 stycznia 1957 roku. Był proboszczem w Krępie, w Gidlach, w Kraszewicach. Od 1980 był kapelanem w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego. Obecnie w stanie spoczynku!


4./ Ksiądz Alojzy Henel

                 ( 1934 -        )

          Urodzony 16 kwietnia 1934 roku na Brzózce ( Blachownia ) . Syn Bolesława i Anieli z domu Matuszewska. Ochrzczony 20 kwietnia 1934 roku przez księdza Mariana Kubowicza w naszej świątyni. Został wyświęcony na kapłana w Zgromadzeniu Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w 1958 roku. Prymicje w Blachowni odprawił 1 czerwca 1958 roku. Od 19 września 1980 roku był przewodniczącym zespołu, do transmisji Mszy świętej przez radio. Zadaniem zespołu była celebracja i głoszenie kazań w czasie tej Mszy świętej. Zespól powołał prymas Stefan Wyszyński po pozwoleniu przez władze komunistyczne na transmisję Mszy świętej z kościoła św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Ksiądz Alojzy oprócz normalnej pracy kapłańskiej wydał też kilka tomików poezji.


5./ Ksiądz Stanisław Matuszewski

               ( 1937 - 1996 )

                   Ks. Stanisław Matuszewski, ur. 1937r w Blachowni-Brzózce. Rodzice byli rolnikami. Po ukończeniu szkoły w Blachowni wstąpił do Małego Seminarium Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w Krakowie. Po maturze rozpoczął studia teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął w 1960r. Pracę misyjną i duszpasterską prowadził przemierzając Polskę od Tarnowa przez Kraków, Żagań, Słubice, Grodków i Wrocław. Wychowywał młodzież, był kapelanem chorych, więźniów, internowanych. Wielokrotnie odprawiał Mszę św. w naszym kościele parafialnym, z którym był związany od dzieciństwa. Zmarł w Blachowni w 1996r, spoczywa na cmentarzu w grobie rodzinnym w Blachowni przy alei Wniebowstąpienia Pańskiego.

6./Wiesław Henel

                 (1937-1955)

            Urodził się 7 lipca 1937 roku w Blachowni. Pod wpływem rekolekcji parafialnych prowadzonych przez księży misjonarzy św. Wincentego a Paulo wstąpił, wspólnie z kuzynem Stanisławem Matuszewskim, do Niższego Seminarium Duchownego tego zgromadzenia w Krakowie.

Po roku dołączył do nich drugi kuzyn Wacław Hłond(studiował wcześniej w Wyższym Seminarium Diecezji Częstochowskiej), a później dwaj rodzeni bracia, Alojzy (przeniósł się z Politechniki Krakowskiej) i młodszy o dziesięć lat Bolesław. Wiesław marzył o wyjeździe na misje do Rosji, ale wszystkie życiowe plany pokrzyżowała nieuleczalna choroba serca.

Umarł w wieku 18 lat 12 września 1955 roku i pochowany został w Blachowni.

6./ Ksiądz Wiesław Łyko

                 ( 1947 -  )

    

              Urodzony 26 września 1947 roku w Ostrowach ( Blachownia ), syn Wojciecha i Józefy z domu Bryła. Ochrzczony 26 grudnia 1947 roku w naszej świątyni. Wstąpił do Zgromadzenia Oblatów Niepokalanej. 18 grudnia 1971 r. przyjął święcenia kapłańskie w Rzymie.  Poświęcił się szczególnie duszpasterstwu wdowców i wdów konsekrowanych.

 

7./ Ksiądz Bolesław Henel


                 ( 1947 - 1989)

       Urodzony 20 lipca 1947 roku w Ostrowach ( Blachownia ) syn Bolesława i Anieli z domu Matuszewska, brat Alojzego. Ochrzczony 10 sierpnia 1947 roku w naszej świątyni.  Święcenia subdiakonatu przyjął 28 lutego 1971 roku, kapłańskie 24 czerwca 1972 r w Krakowie. 25 czerwca 1972 roku odprawił prymicje w naszej świątyni. Był podobnie jak brat Misjonarzem św. Wincentego a Paulo. Zmarł w 1989 roku i spoczywa na naszym cmentarzu.

 

8./ Ksiądz Józef Kawalec.


              
  ( 1949 -      )


                
     Urodził się 4 marca 1949 roku w Czarnym Lesie.
Zamieszkał z rodzicami przy ulicy Parkowej.Wstąpił do Zgromadzenia Salezjanów św. Jana Bosko, kiedy proboszczem w Blachowni był ksiądz Władysław Maciąg. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1976 roku. Był  proboszczem w  Twardogórze, gdzie przygotował figurę Matki Bożej do koronacji. Następnie we Wrocławiu w parafii św. Michała Archanioła. W tym kościele jest kaplica św. Edyty Stein - w zakonie Siostry Benedykty od Krzyża. Następnie jako proboszcz posługiwał w Czarnym Lesie.


9./ ksiądz Artur Przybyłko

        Ochrzczony był w parafii św. Zygmunta w Częstochowie.święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1988 roku w Katedrze Częstochowskiej.Był wikariuszem w Krzepicach, w Będzinie, Wolbromiu, u św. Tomasza w Sosnowcu.Obecnie jest proboszczem w parafii Niegowonice w Diecezji Sosnowieckiej


10./ Ksiądz Dariusz Tuczapski

                   ( 1965 -    )

               Urodzony 8 kwietnia 1965 roku w Ostrowach ( Blachownia ) syn Marka i Michaliny z domu Rakus. Ochrzczony był dnia 25 kwietnia 1965 roku w naszej świątyni przez wikariusza księdza Bogusława Atłasika. Studiował w Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia diakonatu przyjął w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzkowicach dnia 24 maja 1990 roku. Święceń kapłańskich podobnie jak diakonatu udzielił mu ksiądz biskup Stanisław Nowak w Katedrze św. Rodziny w Częstochowie 19 maja 1991 roku. Posługiwał jako wikariusz w Parzymiechach, Borzykowie, Kleszczowie, Cykarzewie. Jest proboszczem w parafii Łaszew koło Wielunia. Specjalizuje się w teologii moralnej.


11./ Ksiądz Roman Rataj

                  ( 1969 -       )

           Urodził się 8 listopada 1969 roku w Ostrowach ( Blachownia ), syn Józefa i Grażyny z domu Andrzejczak. Ochrzczony został 17 maja 1970 roku przez wikariusza w Blachowni księdza Tadeusza Kamińskiego. Studiował historię na Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Przerwał studia i wstąpił do Częstochowskiego Seminarium Duchownego. Święcenia diakonatu przyjął dnia 8 maja 1997 roku w Sanktuarium M.B. Różańcowej w Myszkowie Mrzygłodzie. Kapłaństwa udzielił księdzu Romanowi podobnie jak diakonatu ksiądz Arcybiskup Stanisław Nowak 30 maja 1998 roku w Archikatedrze Częstochowskiej. Posługiwał w Mrzygłodzie, parafiach częstochowskich, pracował w tygodniku „ Niedziela „ i w Stanach Zjednoczonych.Obecnie jest wikariuszem w parafii św. Jana Kantego w Częstochowie.


12./ Ksiądz Dariusz Nowicki

                  ( 1974 -         )

                      Urodził się 11 lipca 1974 roku w Częstochowie, syn Czesława i Grażyny z domu Szymonik. Był ochrzczony w naszej parafii przez miejscowego wikariusza, księdza Włodzimierza Majcherczyka dnia 6 października 1974 roku. Wstąpił do Zakonu Ojców Paulinów na Jasnej Górze. Profesję wieczystą złożył 25 marca 1999 roku w Sanktuarium Jasnogórskim. Święcenia diakonatu przyjął z rąk biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego w Krakowie na Skałce. Świeceń kapłańskich udzielił mu biskup pomocniczy Archidiecezji Czestochowskiej Antoni Długosz 10 czerwca 2000 roku na Jasnej Górze. Był; wikariuszem w Wieruszowie, posługiwał na Jasnej Górze. Katechizował w parafii św. Ludwika we Włodawie. Obecnie jest proboszczem w paulińskiej parafii w Wągrowcu w Archidiecezji Gnieźnieńskiej.


13./ Ksiądz Michał Wąs

                   (  1982 -      )

          Urodził się 11 czerwca 1982 roku w Blachowni, syn Bogdana i Ewy z domu Chwiećko. Sakramentu chrztu w naszej świątyni udzielił mu ksiądz Zbigniew Dudek - 18 lipca 1982 roku. Wstąpił do Seminarium Gliwickiego. studia odbył na Uniwersytecie Opolskim. Rodzice bowiem w czasie gdy Michał uczęszczał do Szkoły Podstawowej zamieszkali w Lisowie, który należy do Diecezji Gliwickiej. Studiował teologię na Uniwersytecie Opolskim.6 maja 2005 roku przyjął świecenia diakonatu w kościele Seminaryjnym pod wezwanie św. Jadwigi w Opolu. Święceń kapłańskich w Katedrze w Gliwicach udzielił mu Jan Wieczorek – Biskup Gliwicki 26 maja 2006 roku. Pracował przez sześć lat w parafii św. Anny w Zabrzu. Obecnie jest wikariuszem w Kaletach- Jędrysku.


14./ Ksiądz Jakub Raczyński

                   ( 1983 -        )

      Urodził się 7 sierpnia 1983 roku w Blachowni. Jest synem Bogdana i Barbary.Ukończył Wyższe Częstochowskie Seminarium Duchowne. Święcenia diakonatu przyjął 2007 roku w naszej świątyni, w Blachowni. Kapłańskie w Archikatedrze Częstochowskiej 10 maja 2008 roku z rąk księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Był wikariuszem w parafii św. Stanisława Kostki w Zawierciu, Nawiedzenia NMP w Wieluniu. Obecnie posługuje jako wikariusz w parafii św. Józefa w Częstochowie.

15./ Ksiądz Paweł Jan Kulasiewicz

                   (  1984 -      )

          Urodził się 24 kwietnia 1984 roku w Blachowni. Został ochrzczony przez miejscowego wikariusza księdza Antoniego Kletę 3 czerwca 1984 roku w naszej świątyni. Skończył Liceum Ogólnokształcące im Juliusza Słowackiego w Częstochowie i Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej. Tytuł magistra obronił na temat parafii św. Machała Archanioła w Blachowni i miejscowości Blachownia. Święcenia diakonatu przyjął z rąk księdza arcybiskupa Stanisława Nowaka w parafii św. Maksymiliana w Częstochowie, dnia 22 stycznia 2009 roku, a kapłańskie dnia 30 maja 2009 w Archikatedrze Częstochowskiej. Pierwszą placówką była parafia św. Józefa w Porębie koło Zawiercia. Obecnie posługuje w parafii Nawiedzenia NMP w Częstochowie.


16./ Ksiądz Damian Kubis

                   ( 1982 -       )

               Urodził się 25 czerwca 1982 roku w Blachowni. Syn Dariusza i Grażyny z domu Równianik. Został ochrzczony w parafii św. Otylii w Rędzinach. Ukończył Wyższe Sosnowieckie Seminarium Duchowne w Krakowie. Święceń diakonatu udzielił mu pierwszy biskup sosnowiecki Adam Śmigielski w Sanktuarium Matki Bożej Sybiraków na " Syberce " w Będzinie w maju 2008 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w Katedrze Sosnowieckiej 31 maja 2009 roku z rąk biskupa ordynariusza Grzegorza Kaszaka. Był wikariuszem w Szreniawie. Obecne posługuje w parafii św. Katarzyny w Wolbromiu. Specjalizuje się w teologii moralnej

 

 

,