Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

Powołania

Pragniemy przedstawić osoby których Pan Bóg powołał do swojej służby.

Księża pochodzący z Blachowni

1./ Ksiądz Władysław Praski

               ( 1923 - 1990 )

                     Urodził się w Dąbrowie (parafia Ługi  ).
  Rodzicami jego byli Jan i Maria z d. Chrzęstek. Ojciec był gajowym, więc dość często Władysław w latach dziecięcych zmieniał miejsce zamieszkania. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Braszczoku i Borze Zajacińskim. Do szkoły średniej w Lublińcu, w Częstochowie i znów w Lublińcu, gdzie zdał maturę. W czasie wojny pracował przy budowie toru kolejowego. W tych latach rodzice mieszkał z rodzicami na terenie parafii Blachownia – na Pietrzakach. Później w Blachowni przy ulicy Żwirki i Wigury. W latach 1946 – 1951 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie.  Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk księdza biskupa Stanisława Czajki( biskup pomocniczy- częstochowski ) 24 czerwca 1951 roku w katedrze częstochowskiej.
             Kronika parafialna notuje, że bardzo dużo parafian pojechało na święcenia do Częstochowy i zorganizowano księdzu Władysławowi bardzo uroczyste prymicje. Pierwszą Mszę świętą odprawiał, kiedy proboszczem w Blachowni był ksiądz Marian Brylski. Ksiądz Praski był wikariuszem w Praszce, w parafii św. Andrzeja Boboli w Sosnowcu, w Myszkowie, w parafii św. Rodziny w Częstochowie. Proboszczem w parafii Ciągowice i Mokrsko. Zmarł w Sosnowcu w parafii Wniebowzięcia N.M.P. – obecnie katedralnej. Spoczywa w grobie z rodzicami na naszym Cmentarzu w Alei św. Józefa.


2./ Ksiądz Wacław Hłond

                ( 1929 -       )

               Urodzony 12 lipca 1929 roku na Brzózce ( przy dzisiejszej ulicy Parkowej ) syn Stanisława i Genowefy z domu Matuszewska. Ochrzczony 21 lipca 1929 roku w Blachowni przez księdza Mariana Kubowicza. Wyświęcony na kapłana w Zgromadzeniu Misjonarzy św. Wincentego a Paulo 15 maja 1955 roku, przez księdza biskupa Stanisława Rosponda w kościele Księży Misjonarzy w Krakowie na Stradomiu. Prymicje w Blachowni odprawił 29 maja 1955 roku. Pierwszą parafią po święceniach była parafia Matki Bożej Różańcowej w Pabianicach koło Łodzi. W 1958 roku przełożeni wysłali księdza Wacława do Stanów Zjednoczonych do pomocy Zgromadzeniu Księży Misjonarzy w Ameryce. W latach1958 – 1961 był asystentem w parafii św. Stanisława w New Haven w Stanie Connecticut w USA. Od 1 lutego 1974 roku do 31 sierpnia 1981 roku i od 1 września 1995 roku był proboszczem tej parafii. Od 1 września 1981 roku był prowincjałem amerykańskiej prowincji księży Misjonarzy św. Wincentego.


3./ Ksiądz Stanisław Wróblewski

                 (  1931 -   )

              Urodził się 23 marca 1931 roku w Kuźnicy. W 1952 roku rodzice przeprowadzili się na Malice. Ojciec księdza Stanisława był gajowym i w Malicach otrzymał posadę. Ksiądz Stanisław Wróblewski był wtedy na drugim roku studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Wyższym Częstochowskim Seminarium Duchowym w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 19 stycznia 1957 roku z rąk księdza biskupa Zdzisława Golińskiego w Katedrze Częstochowskiej. Prymicje w Blachowni odprawił 20 stycznia 1957 roku. Był proboszczem w Krępie, w Gidlach, w Kraszewicach. Od 1980 był kapelanem w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego. Obecnie w stanie spoczynku!


4./ Ksiądz Alojzy Henel

                 ( 1934 -        )

          Urodzony 16 kwietnia 1934 roku na Brzózce ( Blachownia ) . Syn Bolesława i Anieli z domu Matuszewska. Ochrzczony 20 kwietnia 1934 roku przez księdza Mariana Kubowicza w naszej świątyni. Został wyświęcony na kapłana w Zgromadzeniu Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w 1958 roku. Prymicje w Blachowni odprawił 1 czerwca 1958 roku. Od 19 września 1980 roku był przewodniczącym zespołu, do transmisji Mszy świętej przez radio. Zadaniem zespołu była celebracja i głoszenie kazań w czasie tej Mszy świętej. Zespól powołał prymas Stefan Wyszyński po pozwoleniu przez władze komunistyczne na transmisję Mszy świętej z kościoła św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Ksiądz Alojzy oprócz normalnej pracy kapłańskiej wydał też kilka tomików poezji.


5./ Ksiądz Stanisław Matuszewski

               ( 1937 - 1996 )

                   Ks. Stanisław Matuszewski, ur. 1937r w Blachowni-Brzózce. Rodzice byli rolnikami. Po ukończeniu szkoły w Blachowni wstąpił do Małego Seminarium Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w Krakowie. Po maturze rozpoczął studia teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął w 1960r. Pracę misyjną i duszpasterską prowadził przemierzając Polskę od Tarnowa przez Kraków, Żagań, Słubice, Grodków i Wrocław. Wychowywał młodzież, był kapelanem chorych, więźniów, internowanych. Wielokrotnie odprawiał Mszę św. w naszym kościele parafialnym, z którym był związany od dzieciństwa. Zmarł w Blachowni w 1996r, spoczywa na cmentarzu w grobie rodzinnym w Blachowni przy alei Wniebowstąpienia Pańskiego.

6./Wiesław Henel

                 (1937-1955)

            Urodził się 7 lipca 1937 roku w Blachowni. Pod wpływem rekolekcji parafialnych prowadzonych przez księży misjonarzy św. Wincentego a Paulo wstąpił, wspólnie z kuzynem Stanisławem Matuszewskim, do Niższego Seminarium Duchownego tego zgromadzenia w Krakowie.

Po roku dołączył do nich drugi kuzyn Wacław Hłond(studiował wcześniej w Wyższym Seminarium Diecezji Częstochowskiej), a później dwaj rodzeni bracia, Alojzy (przeniósł się z Politechniki Krakowskiej) i młodszy o dziesięć lat Bolesław. Wiesław marzył o wyjeździe na misje do Rosji, ale wszystkie życiowe plany pokrzyżowała nieuleczalna choroba serca.

Umarł w wieku 18 lat 12 września 1955 roku i pochowany został w Blachowni.

6./ Ksiądz Wiesław Łyko

                 ( 1947 -  )

    

              Urodzony 26 września 1947 roku w Ostrowach ( Blachownia ), syn Wojciecha i Józefy z domu Bryła. Ochrzczony 26 grudnia 1947 roku w naszej świątyni. Wstąpił do Zgromadzenia Oblatów Niepokalanej. 18 grudnia 1971 r. przyjął święcenia kapłańskie w Rzymie.  Poświęcił się szczególnie duszpasterstwu wdowców i wdów konsekrowanych.

 

7./ Ksiądz Bolesław Henel


                 ( 1947 - 1989)

       Urodzony 20 lipca 1947 roku w Ostrowach ( Blachownia ) syn Bolesława i Anieli z domu Matuszewska, brat Alojzego. Ochrzczony 10 sierpnia 1947 roku w naszej świątyni.  Święcenia subdiakonatu przyjął 28 lutego 1971 roku, kapłańskie 24 czerwca 1972 r w Krakowie. 25 czerwca 1972 roku odprawił prymicje w naszej świątyni. Był podobnie jak brat Misjonarzem św. Wincentego a Paulo. Zmarł w 1989 roku i spoczywa na naszym cmentarzu.

 

8./ Ksiądz Józef Kawalec.


              
  ( 1949 -      )


                
     Urodził się 4 marca 1949 roku w Czarnym Lesie.
Zamieszkał z rodzicami przy ulicy Parkowej.Wstąpił do Zgromadzenia Salezjanów św. Jana Bosko, kiedy proboszczem w Blachowni był ksiądz Władysław Maciąg. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1976 roku. Był  proboszczem w  Twardogórze, gdzie przygotował figurę Matki Bożej do koronacji. Następnie we Wrocławiu w parafii św. Michała Archanioła. W tym kościele jest kaplica św. Edyty Stein - w zakonie Siostry Benedykty od Krzyża. Następnie jako proboszcz posługiwał w Czarnym Lesie.


9./ ksiądz Artur Przybyłko

        Ochrzczony był w parafii św. Zygmunta w Częstochowie.święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1988 roku w Katedrze Częstochowskiej.Był wikariuszem w Krzepicach, w Będzinie, Wolbromiu, u św. Tomasza w Sosnowcu.Obecnie jest proboszczem w parafii Niegowonice w Diecezji Sosnowieckiej


10./ Ksiądz Dariusz Tuczapski

                   ( 1965 -    )

               Urodzony 8 kwietnia 1965 roku w Ostrowach ( Blachownia ) syn Marka i Michaliny z domu Rakus. Ochrzczony był dnia 25 kwietnia 1965 roku w naszej świątyni przez wikariusza księdza Bogusława Atłasika. Studiował w Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia diakonatu przyjął w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzkowicach dnia 24 maja 1990 roku. Święceń kapłańskich podobnie jak diakonatu udzielił mu ksiądz biskup Stanisław Nowak w Katedrze św. Rodziny w Częstochowie 19 maja 1991 roku. Posługiwał jako wikariusz w Parzymiechach, Borzykowie, Kleszczowie, Cykarzewie. Jest proboszczem w parafii Łaszew koło Wielunia. Specjalizuje się w teologii moralnej.


11./ Ksiądz Roman Rataj

                  ( 1969 -       )

           Urodził się 8 listopada 1969 roku w Ostrowach ( Blachownia ), syn Józefa i Grażyny z domu Andrzejczak. Ochrzczony został 17 maja 1970 roku przez wikariusza w Blachowni księdza Tadeusza Kamińskiego. Studiował historię na Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Przerwał studia i wstąpił do Częstochowskiego Seminarium Duchownego. Święcenia diakonatu przyjął dnia 8 maja 1997 roku w Sanktuarium M.B. Różańcowej w Myszkowie Mrzygłodzie. Kapłaństwa udzielił księdzu Romanowi podobnie jak diakonatu ksiądz Arcybiskup Stanisław Nowak 30 maja 1998 roku w Archikatedrze Częstochowskiej. Posługiwał w Mrzygłodzie, parafiach częstochowskich, pracował w tygodniku „ Niedziela „ i w Stanach Zjednoczonych.Obecnie jest wikariuszem w parafii św. Jana Kantego w Częstochowie.


12./ Ksiądz Dariusz Nowicki

                  ( 1974 -         )

                      Urodził się 11 lipca 1974 roku w Częstochowie, syn Czesława i Grażyny z domu Szymonik. Był ochrzczony w naszej parafii przez miejscowego wikariusza, księdza Włodzimierza Majcherczyka dnia 6 października 1974 roku. Wstąpił do Zakonu Ojców Paulinów na Jasnej Górze. Profesję wieczystą złożył 25 marca 1999 roku w Sanktuarium Jasnogórskim. Święcenia diakonatu przyjął z rąk biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego w Krakowie na Skałce. Świeceń kapłańskich udzielił mu biskup pomocniczy Archidiecezji Czestochowskiej Antoni Długosz 10 czerwca 2000 roku na Jasnej Górze. Był; wikariuszem w Wieruszowie, posługiwał na Jasnej Górze. Katechizował w parafii św. Ludwika we Włodawie. Obecnie jest proboszczem w paulińskiej parafii w Wągrowcu w Archidiecezji Gnieźnieńskiej.


13./ Ksiądz Michał Wąs

                   (  1982 -      )

          Urodził się 11 czerwca 1982 roku w Blachowni, syn Bogdana i Ewy z domu Chwiećko. Sakramentu chrztu w naszej świątyni udzielił mu ksiądz Zbigniew Dudek - 18 lipca 1982 roku. Wstąpił do Seminarium Gliwickiego. studia odbył na Uniwersytecie Opolskim. Rodzice bowiem w czasie gdy Michał uczęszczał do Szkoły Podstawowej zamieszkali w Lisowie, który należy do Diecezji Gliwickiej. Studiował teologię na Uniwersytecie Opolskim.6 maja 2005 roku przyjął świecenia diakonatu w kościele Seminaryjnym pod wezwanie św. Jadwigi w Opolu. Święceń kapłańskich w Katedrze w Gliwicach udzielił mu Jan Wieczorek – Biskup Gliwicki 26 maja 2006 roku. Pracował przez sześć lat w parafii św. Anny w Zabrzu. Obecnie jest wikariuszem w Kaletach- Jędrysku.


14./ Ksiądz Jakub Raczyński

                   ( 1983 -        )

      Urodził się 7 sierpnia 1983 roku w Blachowni. Jest synem Bogdana i Barbary.Ukończył Wyższe Częstochowskie Seminarium Duchowne. Święcenia diakonatu przyjął 2007 roku w naszej świątyni, w Blachowni. Kapłańskie w Archikatedrze Częstochowskiej 10 maja 2008 roku z rąk księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Był wikariuszem w parafii św. Stanisława Kostki w Zawierciu, Nawiedzenia NMP w Wieluniu. Obecnie posługuje jako wikariusz w parafii św. Józefa w Częstochowie.

15./ Ksiądz Paweł Jan Kulasiewicz

                   (  1984 -      )

          Urodził się 24 kwietnia 1984 roku w Blachowni. Został ochrzczony przez miejscowego wikariusza księdza Antoniego Kletę 3 czerwca 1984 roku w naszej świątyni. Skończył Liceum Ogólnokształcące im Juliusza Słowackiego w Częstochowie i Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej. Tytuł magistra obronił na temat parafii św. Machała Archanioła w Blachowni i miejscowości Blachownia. Święcenia diakonatu przyjął z rąk księdza arcybiskupa Stanisława Nowaka w parafii św. Maksymiliana w Częstochowie, dnia 22 stycznia 2009 roku, a kapłańskie dnia 30 maja 2009 w Archikatedrze Częstochowskiej. Pierwszą placówką była parafia św. Józefa w Porębie koło Zawiercia. Obecnie posługuje w parafii Nawiedzenia NMP w Częstochowie.


16./ Ksiądz Damian Kubis

                   ( 1982 -       )

               Urodził się 25 czerwca 1982 roku w Blachowni. Syn Dariusza i Grażyny z domu Równianik. Został ochrzczony w parafii św. Otylii w Rędzinach. Ukończył Wyższe Sosnowieckie Seminarium Duchowne w Krakowie. Święceń diakonatu udzielił mu pierwszy biskup sosnowiecki Adam Śmigielski w Sanktuarium Matki Bożej Sybiraków na " Syberce " w Będzinie w maju 2008 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w Katedrze Sosnowieckiej 31 maja 2009 roku z rąk biskupa ordynariusza Grzegorza Kaszaka. Był wikariuszem w Szreniawie. Obecne posługuje w parafii św. Katarzyny w Wolbromiu. Specjalizuje się w teologii moralnej

 

 

,