W niedzielę  16.12.2012r. odbyło się spotkanie członków  nowo wybranej Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz przedstawicieli Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w salce parafialnej przy ul. Parkowej. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą, której przewodniczył  ks. Proboszcz Andrzej Walaszczyk.
Następnie uczestnicy spotkania zostali zapoznani ze Statutem Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Ks. Proboszcz przedstawił skład naszej Rady i wręczył pamiątkowe „Dekrety Nominacyjne”. Nowo wybrani członkowie z ogromnym przejęciem złożyli przysięgę:
„Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Rady Duszpasterskiej będę spełniał według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i przepisami prawa kościelnego. Tak mi dopomóż Bóg.”
Ponieważ  Boże Narodzenie było tuż, tuż… wszyscy  uczestnicy spotkania zgodnie ze zwyczajem wigilijnym podzielili  się opłatkiem składając  sobie wzajemnie serdeczne i piękne  życzenia świąteczne. Nie zabrakło  wspólnego śpiewania kolęd i miłych rozmów przy słodkim poczęstunku.
Ten wyjątkowy niedzielny wieczór zakończyła wspólna modlitwa     i kapłańskie błogosławieństwo.

 

 

 

 

 


 

18 Listopada wybieraliśmy wspólnie Członków Rady Parafialnej.

Tak rozłożyły się głosy.


     Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów ;

 

 

1./  Kitlińska Alicja – Starowiejska 78 a.                                 116

2./  Kozyra Barbara– Górnicza  4                                              27

3./  Lisiecka Teresa – Wyrazów Kręta 3                                    29

4./  Małasiewicz Katarzyna - Piastów 81                                   62

5./  Matuszewska Beata – Leśna  36                                           83

6./  Molka Anna – Miodowa 4 / 31                                             45

7./  Oślizło Ryszard– Wyrazów Częstochowska  28                  68

8./  Rakus Mirosław – Miodowa 1/ 25                                        69

9./  Rempała Krzysztof. - - Piastów  120                                    97

10./ Sołtysiak Marcin – Bankowa 2/ 16                                      59

11./ Tuczapski Piotr– Księżycowa 16                                       173

12./ Waloszczyk Andrzej– Spokojna  8                                    182

 

 

Nieważne  -  32  głosy

 

 

Razem głosowało  1042  osoby

 

/ Członkami Rady Duszpasterskiej zostało 5 osób, które otrzymały najwięcej głosów/

 

Obecnie Rada Duszpasterska wygląda następująco:

Z  urzędu

 

1./ Ks. proboszcz

2./ Ks. Krulik Krzysztof

3./ Ks. Turczyn Tomasz

4./ S. Więcław Wiesława

5./ p. Wypchlak Kazimierz  - prezes Akcji Katolickiej

6./ p. Kulasiewicz Jan – z Oazy rodzin

7./ p. Skwark Katarzyna – z Oazy młodzieżowej

8. /p. Tejchman Anna  - z K.Ż. R.

9./ p. Zawis Zofia – zarząd cmentarza

 

Z  wyboru

 

10./Waloszczyk Andrzej

11./ Tuczapski Piotr

12./ Rempała Krzysztof

13./ Kitlińska Alicja

14./ Matuszewska Beata

 

Z  nominacji ks. proboszcza

 

15./ Gniadkowska Izabela

16./ Małasiewicz Katarzyna

17./ Molka Anna

18./ Oślizło Ryszard

19./ Raczyński Bogdan