Przypomnijmy!

28 maja w naszej parafii odbył się Dzień Skupienia dla Małżeństw.

Było wspaniale. Oprócz spotkania i wykładu w sobotę odbyła się również uroczysta msza święta z odnowieniem przysięgi sakramentu małżeństwa!

W niedzielę, na mszach świętych tych do południa Pan Mieczysław Guzewicz poprowadził krótkie wykłady zamiast kazania. 

 

Tobiasz podniósł się z łóżka i powiedział do niej: «Wstań, siostro, módlmy się i błagajmy Pana naszego, aby okazał nam miłosierdzie i ocalił nas. Wstała i ona i zaczęli się modlić i błagać, aby dostąpić ocalenia. I zaczęli tak mówić: 
«Bądź uwielbiony, Boże ojców naszych, 
i niech będzie uwielbione imię Twoje 
na wieki przez wszystkie pokolenia! 
Niech Cię uwielbiają niebiosa 
i wszystkie Twoje stworzenia 
po wszystkie wieki. 
 Tyś stworzył Adama, 
i stworzyłeś dla niego pomocną ostoję - Ewę, 
jego żonę, 
i z obojga powstał rodzaj ludzki. 
I Ty rzekłeś: 
Nie jest dobrze być człowiekowi samemu, 
uczyńmy mu pomocnicę podobną do niego. 
 A teraz nie dla rozpusty 
biorę tę siostrę moją za żonę, 
ale dla związku prawego. 
Okaż mnie i jej miłosierdzie 
i pozwól razem dożyć starości!» 
 I powiedzieli kolejno: «Amen, amen!»  - Księga Tobiasza

 

 

Dr Mieczysław Guzewicz

ur. 1959, mąż, ojciec trojga dzieci. Doktor teologii biblijnej, członek Komisji Episkopatu do spraw Rodziny. Na co dzień pracuje jako katecheta we Wschowie, prowadzi wykłady na Studium nad Małżeństwem i Rodziną w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. Jest autorem publikacji z zakresu problematyki cierpienia w Biblii, wychowania religijnego dzieci oraz zagadnień małżeństwa i rodziny. Prowadzi konferencje i prelekcje dla narzeczonych, małżonków i rodziców.